Boys Hockey: Devils Lake vs. Jamestown
Location KZZY-FM