Boys Hockey: Devils Lake at EDC Quarterfinals
Location KZZY-FM