Boys & Girls Basketball: Devils Lake vs. West Fargo
Location KZZY-FM