Boys Hockey: Devils Lake vs. Fargo Davies
Location KZZY-FM