Girls Basketball: Devils Lake @ Fargo Davies
Location KZZY-FM