Boys & Girls Basketball: Devils Lake vs. Fargo North
Location KZZY-FM