Girls Basketball: Lake Region Invitational
Location KZZY-FM